Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Historie :
Kniha je ve skupině: : Fakta :

Zrození Baťovy průmyslové metropole

Ondřej Ševeček (VED)

Spoluvydavatel knihy: Filozofická fakulta, Ostravské univerzity v Ostravě. Autor: PhDr. Ondřej Ševeček PhD. (Filozofický ústav AV ČR). Odborní recenzenti: prof. PhDr. Zdeněk Kárník, DrSc., PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. Vydání bylo podpořeno finančním darem společnosti Baťa a. s. V zapadlém koutu jihovýchodní Moravy vzniklo v krátkém období dvou meziválečných desetiletí město, jež bylo řadou současníků považováno za modelový příklad řešení podstatných sídelních a sociálních problémů rodící se moderní průmyslové civilizace. Mužem, který investoval nemalé prostředky do jeho budování, byl úspěšný český podnikatel Tomáš Baťa (1876–1932). Jeho firma patřila v meziválečné éře k nejprogresivnějším podnikům na evropském kontinentu, a to nejen s ohledem na zavádění moderních výrobních postupů, ale také díky širokému uplatnění progresivních metod v oblasti moderního managementu a sociální péče o zaměstnance. V souladu s komplexní sociální vizí Tomáše Bati byl "nový Zlín" projektován předními architekty své doby do podoby zahradního města moderního typu, jež mělo vzorovým způsobem ztvárňovat pracovní podmínky a životní styl zaměstnanců racionalizovaného průmyslu. Specifické okolnosti, za nichž sídelní město Baťova koncernu vznikalo, umožnily uskutečnit v jeho prostoru nejen unikátní architektonické a urbanistické vize, ale také velmi efektivně působit na utvářející se městskou společnost. Kniha se snaží o systematické postižení podstatných aspektů formování unikátního městského prostoru, který na jedné straně zhmotňoval v očích mnoha současníků dobové představy o ideálu moderního průmyslového uspořádání a na druhé straně představoval pro řadu tehdejších kritiků (zejména z řad levicové inteligence, odborového hnutí, ale účelově i Baťovy konkurence) ztělesnění kapitalistické krutovlády.
počet stran: 416
rozměry: 220 x 162 mm
Doporučená cena: 449.00 Kč
Naše cena: 380.00 Kč
Tato kniha se už nedá objednat.