Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Technika - zbraně :

Základy pro automechaniky

E. A. Zogbaum (KO)

Konečně kniha, která usnadní praktický výcvik automechaniků! Slovní i obrazové popisy prací a předepsaných postupů prováděných při opravách motorových vozidel lze nalézt v různých návodech a opravárenských příručkách. Každý postup zde obvykle obsahuje vylíčení toho, „co se kde nalézá a jak se s tím manipuluje“, tj. popis úkonů, potřebného nářadí a umístění součástí. Jen zřídka se objevují odpovědi na otázky „proč?“ (např. proč se nesmí valivá ložiska stloukat a natloukat kladivem nebo proč musí sedla ventilů dosedat na kroužky sedel určitou šířkou a musí být v určité poloze vzhledem k miskám ventilů). Právě na tyto otázky dojde v této knize, která se zabývá obecně platnými a často používanými pracovními postupy. K vysvětlení technických souvislostí slouží četné příklady z dílenské praxe bez ohledu na značky výrobců. Do rukou se vám tak dostává praktická příručka, která na našem trhu dosud citelně chyběla. Obsah: Úvodem. Válce. Písty a pístní čepy. Pístní kroužky. Klikový hřídel. Kluzná ložiska. Ventily. Ventilový rozvod. Karburátor. Vstřikování paliva u vznětových motorů. Horní úvrať a počátek vstřiku paliva. Čerpadla. Spojka. Diferenciál. Pohon kol. Geometrie řízení. Kinematika řízení. Ozubená kola. Valivá ložiska. Plochá těsnění. Hřídelová a kruhová těsnění. Pojistné součástky. Měřicí nástroje a pomůcky. Speciální nářadí. Nákladní automobily. V knize je množství názorných obrázků a fotografií. Kniha je určena především pro žáky středních odborných učilišť (obor 24-66-2/09 mechanik opravář se zaměřením pro silniční motorová vozidla), ale ocení ji i domácí automechanici.
počet stran: 152
rozměry: 158 x 230 mm
Doporučená cena: 149.00 Kč
Naše cena: 134.00 Kč
Tato kniha se už nedá objednat.