Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Česká republika :

Údolí, soutěsky a kaňony na území Čech, Moravy a Slezska

Balatka Břetislav a kolektiv autorů (OL)

Publikace představuje přírodně nejcennější a dosud zachovaná údolí a poměrně vzácné a přitažlivé soutěsky a kaňony, protékané stálými nebo občasnými vodními toky nebo v současné době suché. V úvodní části jsou vysvětleny základní pojmy a nastíněn vývoj v období čtvrtohor ve vztahu k podnebným změnám a mladým pohybům zemské kůry. Dále je připomenut i význam údolí pro osídlení, ekonomické a společenské aktivity, dopravu aj. Hlavní část je členěna do šesti kapitol podle povodí nejvýznamnějších řek: Povodí Labe, Vltavy, Moravy, Dyje, Odry a ostatní. Nechybí ani připomínka chráněných území, připojena je dostupnost (turistická cesta, schůdnost, možnosti občerstvení apod.) a místopisný rejstřík. Text je doplněn barevnými fotografiemi
počet stran: 224
rozměry: 120 x 205 mm
Doporučená cena: 279.00 Kč
Naše cena: 223.00 Kč
Tato kniha se už nedá objednat.