Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Technika - zbraně :

Technický slovník naučný – sada: 8 knižních dílů + elektronická verze na CD-ROM

kolektiv autorů (LE)

Knižní vydání sestává z 8 dílů a má celkem 3711 stran. Dílo obsahuje 36 497 textových hesel doprovázených 2481 černobílých ilustrací, 453 barevných ilustrací a 130 tabulek. Hlavních oborů je ve slovníku zastoupeno 28 (abecedně vzato od architektury a urbanismu přes elektrotechniku, požárnictví, strojírenství a stavebnictví až po životní prostředí), podoborů je celkem 130. Zahrnuty jsou jak obory „klasické “, tak ty, jejichž váha vzrostla v posledních letech – ať už je to radioelektronika a telekomunikace, manipulátory a roboty, řídicí technika, informační technologie nebo životní prostředí. Elektronická verze využívá programových výhod projektu LEDA – Slovníková databáze, v jehož rámci lze data nejen fulltextově vyhledávat s ohledem na české tvarosloví a řadu komfortních parametrů, ale také je oborově filtrovat, popřípadě slučovat s dalšími slovníkovými či encyklopedickými fondy nakladatelství LEDA. Unikátní česká encyklopedie určená široké technicky zaměřené veřejnosti i všem dalším zájemcům o kvalitní věcné informace shrnuje základní poučení o nejběžnějších aktuálních otázkách techniky, technologie a materiálového inženýrství počátku 21. století. Koncepce TECHNICKÉHO SLOVNÍKU NAUČNÉHO odpovídá potřebám středoškolsky vzdělaných techniků, vysokoškolsky vzdělaným technikům však přináší cenné údaje mimo obor jejich působení. Kolektiv více než 150 autorů a konzultantů z akademického prostředí zpracovává nejen příslušné pojmosloví s důrazem na nové disciplíny i živě se rozvíjející tematiku, která svým dosahem dalece přesahuje hranice techniky, ale také na historické reálie zejména v těch oblastech, kde se prosadily české osobnosti a objevy. Encyklopedie je určena profesionálům v technických oborech, manažerům, studentům a široké technicky zaměřené veřejnosti i všem dalším zájemcům o kvalitní věcné informace. Technici se středoškolským vzděláním využijí přehled poznatků ze svých domovských oborů a z oborů souvisejících. Pro vysokoškolsky vzdělané techniky budou užitečné informace z jiných oborů, než ve kterých jsou specialisty.
počet stran: 3711
rozměry: A5
8 dílů a CD-ROM
Doporučená cena: 3890.00 Kč
Naše cena: 999.00 Kč
Tato kniha se už nedá objednat.