Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Sport :

Sebeobrana pro každého

Javorek René a kolektiv (AK)

Touto stručnou příručkou sebeobrany chceme umožnit zájemcům rychle a pokud možno nejjednodušším způsobem ovládnout základní prvky sebeobrany. Zejména chceme pomoci těm, kteří se snaží získat o sebeobraně základní vědomosti a dovednosti, ale nemají možnost navštěvovat kurzy.
počet stran: 80
rozměry: 125 x 195 mm
Doporučená cena: 99.00 Kč
Naše cena: 99.00 Kč
Tato kniha se už nedá objednat.