Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Vzdělání :
Kniha je ve skupině: : Vědění :

Státní maturita z matematiky v testových úlohách včetně řešení

Hruška Miroslav (RU)

Učebnice je určena k přípravě na maturitní zkoušku z matematiky. Obsahuje stovky řešených úloh a úloh k procvičení. Úlohy vycházejí z Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky pro základní úroveň obtížnosti, který zpracoval CERMAT a byl schválen MŠMT. Kapitoly učebnice odpovídají tematickým okruhům Katalogu. U řešených úloh autor často uvádí obecné návody a použité vzorce i alternativní postupy. Sbírka obsahuje vedle klasických úloh také úlohy s výběrem odpovědi. Samostatná kapitola se věnuje rozvoji dovedností důležitých pro úspěšné složení maturitní zkoušky. Učebnice se zaměřuje na „státní“ část maturity, ale dá se použít i pro „školní“ část.
počet stran: 192
rozměry: B5
Doporučená cena: 159.00 Kč
Naše cena: 139.00 Kč
Tato kniha se už nedá objednat.