Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Vzdělání :
Kniha je ve skupině: : Jazyky a konverzace :

Ruská gramatika v kostce

M. Balcar (LE)

Tato jazyková příručka je určena každému, kdo si chce doplnit nebo získat základní znalosti o jazykovém systému současné ruštiny. Stručná příručka obsahuje systematický přehled pravidel ruské výslovnosti a pravopisu, ruského tvarosloví a vybrané kapitoly z ruské skladby. Při zpracování byl kladen důraz na ty mluvnické jevy, které jsou typické pro současný odborný jazyk, zvláště pro jazyk ekonomů. Uživatel se v látce snadno zorientuje pomocí přehledných tabulek. Ve výkladu se využívá tradičního srovnání s češtinou. Gramatická příručka je svým praktickým zaměřením vhodná pro studující ve školách a kursech, pro odborníky různých, především manažerských, ekonomických a obchodních profesí a pro všechny zájemce o současnou ruštinu, i v rámci individuálního studia.
počet stran: 128
rozměry: A4
Doporučená cena: 199.00 Kč
Naše cena: 199.00 Kč