Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Příroda :
Kniha je ve skupině: : Flora (rostliny] :

Rukověť vinaře

V. Kraus, V. Hubáček, P. Ackermann (BD)

Tato kniha uvádí nejnovější poznatky v oboru a je určena všem pěstitelům a zájemcům o zpracováním hroznů. Dobře poslouží žákům a studentům jako doplňková literatura pro předmět Vinařství. Čtenáře seznámí se všemi problémy při zakládání vinic a pěstování révy vinné, stejně jako s nezbytným zařízením provozů, sklizní a zpracováním hroznů, technologií a ošetřováním vína i jeho senzorickým hodnocením. Samostatná část je věnována ochraně proti chorobám a škůdcům.

Kniha předních odborníků je určena všem pěstitelům a zájemcům o zpracování hroznů. Jsou zde uvedeny informace o postupech při zakládání vinic a pěstování révy vinné, o sklizni a zpracování hroznů, technologii ošetřování vína, senzorickém hodnocení vína, o zařízeních provozů i o ochraně proti chorobám a škůdcům. Nové vydání autoři aktualizovali, především kapitoly o vinařském zákoně, o chorobách, škůdcích a registrovaných přípravcích na ochranu rostlin, jsou zapracovány i všechny změny, které se týkají vinařství po vstupu ČR do Evropské unie.
počet stran: 268
rozměry: A5
Doporučená cena: 280.00 Kč
Naše cena: 240.00 Kč
Tato kniha se už nedá objednat.