Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Vzdělání :
Kniha je ve skupině: : Vědění :

Reklama v češtině

S. Čmejrková (LE)

Publikace renomované autorky se zamýšlí nad tím, co je reklama, jak je utvářena, jaká poselství sděluje a jakým způsobem a jak utváří náš obraz světa. Ukazuje, jak číst a interpretovat reklamní text, jak reklamě porozumět, resp. jak jí odolávat. Cílem knížky je postihnout rozmanitost reklamy, její jazykovou a stylovou variantnost a zároveň také ukázat pluralitu metod, s nimiž lze k její analýze přistoupit. Klade otázku místa reklamy v našem životě, v systému našich hodnot i v našem jazykovém podvědomí. Publikace je určena jak odborníkům – lingvistům, pedagogům, pracovníkům v reklamě a marketingu, tak i laickým čtenářům, kteří se s reklamou každodenně setkávají, a je i vhodnou příručkou mediální výchovy ve školách.
počet stran: 260
rozměry: A5
Doporučená cena: 290.00 Kč
Naše cena: 290.00 Kč
Tato kniha se už nedá objednat.