Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Vzdělání :
Kniha je ve skupině: : Vědění :

Principy digitální komunikace

R. Jiroušek, J. Ivánek, N. Vaněk, J. Toušek, P. Máša (LE)

Kniha obsahuje základní systematický přehled problematiky zpracování informací pro potřeby jejich uchovávání a digitálního přenosu. Zahrnuty jsou všechny hlavní metody kódování a dekódování vycházející z klasické teorie informace, algoritmy komprese a dekomprese dat a digitální zpracování audiovizuálních signálů. Další část je věnována vybraným historickým a moderním metodám šifrování; v knize je uvedena též méně obvyklá oblast týkající se sdílení tajemství. Popisované metody využívají některých exaktních nástrojů především z teorie pravděpodobnosti a lineární algebry, nicméně potřebné pojmy a výsledky jsou ve výkladu podrobně vysvětleny tak, aby se v jednotlivých tématech mohl orientovat i čtenář bez znalostí z teoretické informatiky. K porozumění tedy postačuje pouze jistá zkušenost s matematickým textem a tomu odpovídající schopnost abstraktního myšlení. Do textu jsou zařazeny také četné příklady, které dále výrazně přispívají k pochopení jednotlivých teoretických partií. Monografie může plnohodnotně sloužit jako kvalitní vysokoškolská učebnice nejen pro studenty teoretické a/nebo aplikované informatiky, ale i jako zdroj základních poznatků o principech digitální komunikace pro zájemce z jiných oborů.
počet stran: 320
rozměry: B5
Doporučená cena: 590.00 Kč
Naše cena: 590.00 Kč
Tato kniha se už nedá objednat.