Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Vzdělání :
Kniha je ve skupině: : Jazyky a konverzace :

Přehledná gramatika - čeština

(IN)

Tato publikace obsahuje 53 gramatických tabulek zpracovaných s důrazem na přehlednost a rychlý vyhledávací systém. Je zde uvedeno to nejdůležitější z české gramatiky - slovní druhy, větné členy, vyjmenovaná slova, pravopis atd.
počet stran: 32
rozměry: 150 x 110 mm
Doporučená cena: 139.00 Kč
Naše cena: 119.00 Kč