Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Technika - zbraně :

Pohledy do minulosti elektrotechniky

Daniel Mayer (KO)

V knize je vylíčen vývoj vědeckých názorů a způsobů dosahování významných objevů v různých oblastech elektrotechniky. Je analyzován přínos význačných fyziků a elektrotechniků, přičemž není opominut pohled na společenské podmínky, z nichž jejich práce vyrůstala. Čtenář získá přehled o odhalování zákonů elektrodynamiky a o jejich aplikaci při vzniku a rozvoji elektrotechnického průmyslu. Dále je sledována oblast výroby, přenosu a použití elektrické energie, jakož i telekomunikační techniky. Závěr je věnován historii vývoje vysokých škol elektrotechnických. Kniha je určena široké elektrotechnické veřejnosti a zejména studentům elektrotechnického inženýrství. Doplňuje jejich odborné vzdělání, ukazuje jim cesty za poznáním a stimuluje je k objevitelským a podnikatelským aktivitám.
počet stran: 428
rozměry: A5
Doporučená cena: 249.00 Kč
Naše cena: 224.00 Kč
Tato kniha se už nedá objednat.