Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Česká republika :

Podzemí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Jaroslav Hromas (OL)

Kniha by byla koncipována stejně jako předchozí svazky a popisovala by všechny zpřístupněné jeskyně v ČR, zpřístupněné historické chodby (např. Tábor, Znojmo, Jihlava, Josefov), katakomby a významnější přístupné krypty (např. Klatovy), zpřístupněné historické i současné doly (např. Příbram, Chrustenice, Český Krumlov), jakož i řadu zajímavých a většinou geologicky, archeologicky a historicky významných slují, které sice nejsou technicky upraveny, ale jsou volně (bez průvodce) a bezpečně přístupné (leží zpravidla na značených tur.stezkách). Po dohodě s příslušnými organizacemi bychom uvedli i ty objekty, do kterých si lze návštěvu domluvit s jejich správci (např. podzemní sanatoria speleoterapie). Kniha by byla doplněna barevnými i čb fotografiemi, nákresy, mapkami.
počet stran: 296
rozměry: 120 x 205 mm
Doporučená cena: 199.00 Kč
Naše cena: 159.00 Kč
Tato kniha se už nedá objednat.