Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Vzdělání :
Kniha je ve skupině: : Jazyky a konverzace :

Phrasal Verbs in Business Matters (Frázová slovesa v obchodních záležitostech)

A. F. Greer, Z. Vanišová (LE)

Publikace zaměřená na frázová slovesa, která se běžně užívají v podnikatelském světě a v obchodním dorozumívání, je určena každému, kdo studuje angličtinu pro potřeby podnikání a obchodování či se zabývá financemi. Z nejčastěji užívaných frázových sloves psané a mluvené angličtiny autoři vybrali 212 anglických výrazů v 275 významech a vazebních použitích. Kromě nich sem byla zařazena i celá úsloví a předložkové vazby, mnohdy právě v kontrastu s frázovým slovesem. Příkladové anglické věty byly do češtiny převedeny tak, aby co nejvíce odpovídaly anglickému znění a zároveň působily přirozeně česky. Správné porozumění frázovým slovesům při jednáních a jejich přesné a pohotové užívání rozhodně přispěje k vašemu úspěchu jako podnikatele či podnikatelky.
počet stran: 112
rozměry: A5
Doporučená cena: 199.00 Kč
Naše cena: 199.00 Kč
Tato kniha se už nedá objednat.