Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Vzdělání :
Kniha je ve skupině: : Jazyky a konverzace :

Open Channels - Britská literatura 20. století

M. Čaňková (LE)

Netradiční učebnice současné britské literatury určená pro studenty 3. a 4. ročníků gymnázií jako příprava k maturitě, dále pro výběrové semináře anglické literatury na gymnáziích, pro jazykové kursy i ostatní zájemce o moderní anglickou literaturu. Autorka se ve svém uceleném díle soustřeďuje na rozvoj jazyka jako prostředku komunikace pomocí krásné literatury. Atmosféra doby je dokreslena ukázkami výtvarných a hudebních děl. Kromě čítanky textů s medailonky autorů se komplet skládá z metodické příručky pro učitele a audiokazety s hudebními ukázkami a výňatky z textů namluvenými rodilými mluvčími.
počet stran: 188
rozměry: A4
Doporučená cena: 390.00 Kč
Naše cena: 390.00 Kč