Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Jihočeský kraj :

Novohradské hory a Novohradské podhůří – příroda, historie, život

(MH)

Nové Hrady, kolik asociací a jak daleko do minulosti vyvolávají tato dvě slova. Mohutný hrad na jihu české země, jako by chránil nejen hraniční hvozd, ale i zemi samotnou, včetně životodárné vody v jejím žulovém podloží. Hory stále neznámé, do značné míry tajemné, dlouho zůstávající snad nejvíce stranou zájmu nás všech. Je tomu již dávno, co se Terčiným údolím projížděly na koních dámy se svými kavalíry, odezněl též klapot koňských kopyt na dráze koněspřežky. Ani dřevo se již neplaví složitým systémem kanálů a skluzů, nadobro zůstane opuštěna řada kdysi živoucích vsí. Jen hory, lesy a voda bez narušení převládají nade vším lidským, i když i lidská ruka vtiskla tomuto pohoří své znamení a dotvořila jeho osobitý ráz.“
počet stran: 848
rozměry: 225 x 315 mm
Doporučená cena: 1550.00 Kč
Naše cena: 750.00 Kč
Tato kniha se už nedá objednat.