Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Vzdělání :
Kniha je ve skupině: : Jazyky a konverzace :

Německo-český právnický slovník

M. Horálková (LE)

Zcela nově zpracovaný slovník popisuje v přibližně 16 000 heslech 26 000 německých slov a slovních spojení a 35 000 českých ekvivalentů ze všech právních oborů, s důrazem na právo občanské, trestní, obchodní a evropské. Nedílnou součástí hesláře jsou i latinské výrazy a zkratky. V heslech jsou uváděny příklady a frazeologie, německé termíny jsou přepsány podle nových pravidel pravopisu a jsou opatřeny základní gramatickou informací (včetně přízvuku). Excerpována byla současná právnická literatura německy mluvících zemí, tj. nejen německá, ale i rakouská a švýcarská. Kromě originálních právnických publikací, učebnic a vzorů právních dokumentů byly významným zdrojem i německé právnické výkladové slovníky a zákoníky.
počet stran: 384
rozměry: A5
Doporučená cena: 499.00 Kč
Naše cena: 499.00 Kč