Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Historie :
Kniha je ve skupině: : Fakta :

Nejisté útočiště - Československo a uprchlíci před nacismem,

Kateřina Čapková, Michal Frankl (PA)

Československo je v povědomí české i evropské veřejnosti známo jako země, která se k uprchlíkům před nacismem chovala velice vstřícně. Líčení Československa jako ostrůvku svobody však vycházejí především ze vzpomínek poměrně malého počtu privilegovaných intelektuálů a politiků, kterým Československo poskytlo možnost další seberealizace. Kniha Nejisté útočiště se naopak zaměřuje na situaci řadových uprchlíků bez politických či kulturních konexí, kteří v Československu zažili především bídu i beznaděj a setkávali se s odmítavým postojem československých úřadů. Kniha však nezůstává u statického popisu a na základě rozsáhlého výzkumu v archivech České republiky, Německa, Rakouska, Švýcarska, Izraele a Spojených států amerických analyzuje i dynamiku československé politiky vůči uprchlíkům, která se - podobně jako u jiných evropských států - v průběhu třicátých let stále více vyvíjela směrem k restriktivním opatřením.
počet stran: 424
rozměry: 130 x 200 mm
Doporučená cena: 349.00 Kč
Naše cena: 297.00 Kč
Tato kniha se už nedá objednat.