Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Historie :
Kniha je ve skupině: : Fakta :

Mohlo to jít také jinak

Jaroslav Teplý (KARM)

Kniha z podtitulem "Průvodce polistopadovými roky" poučeným a nezaujatým pohledem "zvenčí" komentuje naši současnost a vývoj společnosti i české ekonomiky od sametové revoluce do dnešních dnů. "Po 20 letech úspěšného socialistického vývoje v Československu se ukázalo, že se země nachází v hluboké krizi ve všech oborech lidské existence..." V tomto duchu se odvíjejí zasvěcené komentáře Jaroslava Teplého již v jeho předešlém díle Socialismus v čs. hospodářství, které vyšlo nejprve francouzsky 1976 a v roce 1990 konečně i česky. V elektronické textové podobě v české a francouzské mutaci je zachováno na CD jako součást a zvláštní příloha této knihy. Jaroslav Teplý, který po roce 1968 odešel do emigrace, v současnosti pobývá v Holandsku, nikdy ale nepřestal pozorovat, hodnotit a komentovat události v naší zemi. Publikoval v řadě renomovaných zahraničních a po roce 1989 i našich médií, jako je česko-švýcarský Polygon, Britské listy, Neviditelný pes aj. O jeho názorech a postřezích se pochvalně zmiňuje i renomovaný Business Week. Nyní má tedy i český čtenář konečně možnost seznámit se s obsahem těchto komentářů v kompletní podobě. Leckdy to není veselé čtení, o to je ale zajímavější a potřebnější.
počet stran: 310
rozměry: 210x 297 mm
Doporučená cena: 390.00 Kč
Naše cena: 310.00 Kč