Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Vzdělání :
Kniha je ve skupině: : Jazyky a konverzace :

Modern Business English in Enterprise

M. Kaftan (LE)

První z řady terminologicky laděných učebnic věnovaných současné obchodní angličtině se zabývá tradičními formami podnikání a firemní praxe. Tematicky je vhodná i pro širší veřejnost, a proto souhrnné slovníky zahrnují jak odborné výrazy, tak i obecnou slovní zásobu. U každého hesla uživatel najde i informace o jeho užití a významu, dále odvozené termíny a frazeologismy; v anglicko-českém slovníku pak i výslovnost anglických hesel. V části týkající se rozšiřující slovní zásoby a frazeologie je uživatel uveden do systému slovní zásoby a všímá si slova z hlediska tvaru, funkce (ve větě) a významu (synonymní výrazy, odpovídající překlad apod.). Návodná cvičení vedou od procvičení slovní zásoby až po její osvojení.
počet stran: 480
rozměry: A5
Doporučená cena: 499.00 Kč
Naše cena: 499.00 Kč