Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Vzdělání :
Kniha je ve skupině: : Jazyky a konverzace :

Modern Business English in Communication

M. Kaftan, Z. Strnadováadová (LE)

Druhá z řady terminologicky laděných učebnic věnovaných současné obchodní angličtině se týká ústní a písemné komunikace. Jejím cílem je seznámit uživatele se současnou angloamerickou terminologií této oblasti a naučit ji používat v praxi, přičemž důraz je kladen na kultivovaný projev nejen profesní, ale i v osobním styku. Pro nácvik písemné komunikace je rozšířena o vzory formulářů, různých typů korespondence a jiných písemností; při nácviku ústní komunikace využívá utříděné scénáře, které lze využít jako návody pro nácvik činností, ale i pro obecnější výuku systému slovní zásoby (a terminologie) a užívání frazeologických jednotek, či pro srovnání pojmových (významových) i gramatických struktur angličtiny a češtiny.
počet stran: 360
rozměry: A5
Doporučená cena: 459.00 Kč
Naše cena: 459.00 Kč
Tato kniha se už nedá objednat.