Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Vzdělání :
Kniha je ve skupině: : Jazyky a konverzace :

Mluvnice francouzštiny

J. Taišlová (LE)

Tato volná součást 4. dílu souboru On y va česky shrnuje učivo prvních tří dílů a podává ucelený přehled mluvnice francouzštiny. Je určena všem zájemcům o tento jazyk, nejen studentům středních škol.Vedle stručného přehledu fonetického systému a tvoření slov je ve výkladu hlavní důraz kladen na jednotlivé slovní druhy a skladbu. Kniha obsahuje i řadu přehledů a tabulek a doplňuje ji sešit s cvičeními a klíčem, umožňující ověřit si, zda konkrétní mluvnické jevy byly skutečně zvládnuty.
počet stran: 312
rozměry: A5
možnost zvlášť zakoupit pracovní sešit - 159 kč
Doporučená cena: 299.00 Kč
Naše cena: 299.00 Kč
Tato kniha se už nedá objednat.