Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Vzdělání :
Kniha je ve skupině: : Jazyky a konverzace :

Mluvnice angličtiny

Z. Strnadová (LE)

Systematicky zpracovaná praktická příručka pro studenty angličtiny. Výklad je založen na srovnání gramatického systému češtiny a angličtiny a jeho cílem je poskytnout přehled současné anglické mluvnice formou srozumitelnou co nejvíce uživatelům. Proto se zde, na rozdíl od jiných mluvnických příruček, gramatická terminologie omezuje na nezbytné minimum a gramatické jevy jsou prezentovány co nejjednodušeji a nejpřehledněji a jsou doplněny množstvím příkladů, k nimž je vždy uveden odpovídající český překlad, popřípadě se upozorňuje na rozdíly (významové či v užití) oproti češtině. K orientaci slouží nejen souhrnný obsah na začátku knihy a podrobnější obsahy před jednotlivými částmi, ale také vyčerpávající rejstřík na konci knihy.
počet stran: 368
rozměry: A5
Doporučená cena: 290.00 Kč
Naše cena: 290.00 Kč
Tato kniha se už nedá objednat.