Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Příroda :
Kniha je ve skupině: : Fauna (zvířata) :

Liška a větší šelmy

Vojtěch Škaloud (BD)

Povídání o naší srstnaté zvěři autor napsal především pro myslivce, znalce a přátele přírody. Nakladatelství Brázda vydává první část tohoto rozsáhlého a kompletního díla, která je věnována větším šelmám, tj. lišce, psíkovi mývalovitém, mývalovi, šakalovi, medvědovi, rysovi a kočce.

Kniha je v mnoha směrech originální. U jednotlivých druhů detailně popisuje vzhled, životní prostředí a získávání potravy, kapitoly o rozmnožování sledují všechny fáze, tj. říji a její projevy, porod a péči o mláďata i jejich osamostatňování, také poznatky o chování jsou popsány velmi podrobně (chování teritoriální, potravní, sociální, denní aktivita). Autor tak ve svém díle shrnuje téměř všechny dostupné poznatky, které jsou o jednotlivých druzích známy. Zaměřuje se i na interpretaci poznatků v širších souvislostech, především geografických – neomezuje se jen na střední Evropu, ale i na další evropské a někdy i asijské a severoamerické regiony (podle rozsahu rozšíření jednotlivých druhů). Srovnává také příbuzné druhy nebo poddruhy, včetně kožešinových (liška) nebo domácích zvířat (kočka). Poznatky o životě zdivočelých koček v naší přírodě jsou v myslivecké literatuře zcela ojedinělé. Patrně u nás první jsou i stručné monografie psíka mývalovitého a mývala, kteří jsou stále častějším úlovkem našich myslivců.

Kniha je zaměřena především na to, aby v maximální míře seznámila myslivce i další zájemce o přírodu s detaily o životě našich větších druhů šelem. Je založena především na textu, tj. na podrobných popisech tematiky. Text je doplněn několika perokresbami O. Tripese. Z důvodu lepší cenové dostupnosti knihy však nebyly zařazeny barevné fotografie, kterých je publikováno v odborných časopisech, speciálních fotografických publikacích i na internetu nepřeberné množství. Fotografie sice knihu zatraktivní, ale až na vzácné výjimky detailní poznatky o životě zvěře nepřinášejí, to je realizovatelné pouze podrobným textovým popisem.

Tato kniha by měla zacelit mezery v původní české myslivecké literatuře týkající se uvedených šelem, neboť u nás dosud mnoho knih o trofejových šelmách nevyšlo. Skutečně dobrý myslivec, který není pouhým lovcem nebo dokonce střelcem či uctívačem trofejí, by měl mít o biologii naší zvěře maximální znalosti, a právě k tomu se snaží kniha Liška a větší šelmy přispět. Pokud bude o tuto tematiku u myslivecké veřejnosti dostatečný zájem, bude možné vydat i knihy o dalších druzích naší srstnaté zvěře.
počet stran: 260
rozměry: 145 x 205 mm
Doporučená cena: 289.00 Kč
Naše cena: 99.00 Kč
Tato kniha se už nedá objednat.