Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Vzdělání :
Kniha je ve skupině: : Jazyky a konverzace :

Latinsko-český slovník

Č. Vránek, D. Wittichová, J. Kábrt, P. Kucharský, (LE)

Nové, opravené vydání osvědčeného slovníku, který byl vytvořen kolektivem zkušených autorů, přináší asi 30 000 latinských slov a slovních spojení a 80 000 českých ekvivalentů. Slovník zahrnuje nejen latinu klasickou, ale rozšiřuje slovní zásobu i o výrazy z latiny poklasické, z děl Husových a Komenského, a dokonce i o výrazy právnické a lékařské, běžně užívané v praxi. Každé heslo poskytuje celkový obraz možných významů slova a jeho frazeologických spojení, doložených citáty z autorů spolu s jejich českými překlady. Ke gramatickému porozumění přispívají vysvětlivky, často také z pádové syntaxe. Slovník je určen především středoškolským studentům humanitních oborů, ale dobře poslouží i vysokoškolským studentům a samozřejmě každému, kdo se s latinou setkává při své profesi či koníčku.
počet stran: 576
rozměry: A5
Doporučená cena: 599.00 Kč
Naše cena: 599.00 Kč
Tato kniha se už nedá objednat.