Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Historie :
Kniha je ve skupině: : Historie :

Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989

Gjuričová Adéla - Kopeček Michal (editoři) (PA)

V Kapitolách z české politiky se schází okruh českých i zahraničních autorů mladší a střední generace, kteří se pokoušejí o první nahlédnutí politického vývoje po roce 1989 z historické perspektivy, tj. především z hlediska dlouhodobějších trendů i diskontinuit moderního českého politického života. "Politika" v jejich pojetí přitom nezahrnuje pouze studentské hnutí, vytvářející se politické strany, osobnosti politiků, instituce občanské společnosti či politické ideologie, nýbrž také společenskou reflexi transformace tak, jak ji můžeme sledovat z literárních a filmových zpracování nebo na fenoménu ostalgie. Kniha je určena širšímu okruhu čtenářů, kteří chtějí svou vlastní paměť doby transformace a postkomunismu konfrontovat s výsledky bádání odborníků z nejrůznějších oborů – historie, politologie, sociologie, ekonomie, práva i literární a filmové vědy.
počet stran: 320
rozměry: 145 x 205 mm
Doporučená cena: 329.00 Kč
Naše cena: 99.00 Kč
Tato kniha se už nedá objednat.