Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Umění :

Galerie světového malířství

editor Robert Belton (RE)

Krásně zpracovaná kniha zve čtenáře na procházku galerií světového výtvarného umění. První zastavení začíná ve 13.–15. století v období gotiky a středověku a kniha chronologicky pokračuje dále přes renesanci, baroko a rokoko, neoklasicismus a romantismus, období impresionismu a postimpresionismu až po moderní éru. Každému malíři a jednomu jeho dílu je věnovaná dvojstrana. Nechybí životopisná data umělců, zařazení jejich díla do širšího kontextu a rovněž název a sídlo instituce, v níž se nachází originál prezentovaného díla.

přehledné uspořádání podle historických období a uměleckých směrů
kvalitní celostránkové reprodukce
grafický důraz na životopisná data umělce, název a rok vzniku díla, umístění originálu, další umělcova díla, hnutí a vlivy, ke kterým se hlásil
obsáhlý seznam související literatury
přehledné rejstříky malířů a děl na konci knihy
vhodný doplňkový studijní materiál
počet stran: 768
rozměry: 160 x 170 mm
Doporučená cena: 499.00 Kč
Naše cena: 399.00 Kč
Tato kniha se už nedá objednat.