Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Válečná tématika :
Kniha je ve skupině: : 2. světová válka :

Dobrovolníkem v SS divizi Charlemagne

Christian de La Mazière (EL)

Autor ve své vzpomínkové knize vysvětluje, proč se z přesvědčení dobrovolně chopil zbraně na obranu nacistického Německa v době, kdy byla jeho porážka již neodvratná. Následně bezprostředně popisuje poměry v náborovém a výcvikovém středisku SS. Stěžejní částí knihy je líčení uspěchaného nasazení francouzských dobrovolníků do boje i válečných hrůz na severním úseku východní fronty na sklonku války (únor 1945). Neméně zajímavé je líčení poměrů v zajetí a poté ve francouzském vězení, jakož i přístupu poválečné francouzské justice a společnosti k souzení francouzských příslušníků SS. Christian de La Mazière (22. 8 . 1922 – 15. 2. 2006) syn vysokého důstojníka, účastníka rusko-polské války. Dobrovolně vstoupil do francouzské armády v září 1939 a po pádu Francie přešel do armády vichystického režimu, v níž sloužil do roku 1942. Poté spolupracoval s časopisem Le Pays libre (Svobodná země) a těsně před osvobozením Paříže spojenci vstoupil jako dobrovolník do Waffen SS – do nově vznikající divize francouzských dobrovolníků Charlemagne (Karel Veliký). Před odjezdem na frontu absolvoval výcvik na území Protektorátu Čechy a Morava – v tehdejším výcvikovém prostoru vojsk SS Benešov (SS Truppenűbungsplatz Beneschau), konkrétně ve výcvikovém středisku stíhačů tanků ve Vrchotových Janovicích (Panzerjäger Schule Janowitz), odkud odjel do Pomořan v severním Polsku, kde byla divize Charlemagne nasazena v rámci skupiny armád Visla (Heeresgruppe Weichsel) s úkolem zadržet postup 1. a 2. běloruského frontu na Berlín ze severního směru. V bojích byl zajat vojáky 1. polské armády, bojující v sestavě 1. běloruského frontu, a předán Sovětům. Naštěstí neměl obvyklé tetování SS (krevní skupinu v podpaždí) a měl dosud svůj francouzský novinářský průkaz. Podařilo se mu tedy vyhnout jisté popravě a Sověti jej posléze vydali do Francie. Ve vlasti se pokoušel vydávat za nuceně nasazeného, aby nebyl souzen jako příslušník Waffen SS. Jeho bojové zařazení však bylo odhaleno a v roce 1946 byl odsouzen k 5 letům vězení a 10 letům ztráty občanských práv. V roce 1948 jej francouzský prezident V. Auriol omilostnil. Po návratu z vězení vystřídal několik zaměstnání, založil tiskovou agenturu, pracoval jako novinář na volné noze a posléze jako poradce prezidenta republiky Togo E. G. Eyademy. Po jistou dobu byl partnerem šansoniérek Juliette Gréco a Yolandy Gigliotti, známé jako Dalida. Christian de La Mazière se podílel svými zážitky na celovečerním dokumentárním filmu Le Chagrin et la pitié (Žal a soucit) o životě Francouzů za německé okupace. Jeho kniha válečných vzpomínek Le Rêveur casqué (Snílek v přilbě) se dočkala několika vydání a byla přeložena do několika jazyků, způsobila však mimo jiné zánik jeho agentury. O 30 let později vydal další knihu, v níž vylíčil dopad svého životního rozhodnutí na své poválečné osudy.
počet stran: 0
rozměry:
Doporučená cena: 279.00 Kč
Naše cena: 249.00 Kč
Tato kniha se už nedá objednat.