Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Umění :

Degas

Joana Torres Ramos (RE)

Umění Edgara Degase je důkazem, že každodenní život nabízí malíři nepřeberné množství námětů. Koňské dostihy, cirkus, opera, taneční vystoupení, kavárny a hudební sály… Jeho obrazy představuje tato kniha v přehledném chronologickém sledu. Každé dílo je opatřeno základními informacemi a zasvěceným komentářem. Jednotlivé kapitoly popisují etapy Degasova tvůrčího života a obsahují i umělcova životopisná data.

chronologické řazení děl do kapitol rozčleněných dle časových rozmezí
přehled nejdůležitějších životopisných dat a událostí v umělcově životě
dobové fotografie
celá řada kvalitních reprodukcí
název a podrobné informace u každého díla
počet stran: 128
rozměry: 210 x 297 mm
Doporučená cena: 199.00 Kč
Naše cena: 159.00 Kč
Tato kniha se už nedá objednat.