Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Vzdělání :
Kniha je ve skupině: : Jazyky a konverzace :

Chci mluvit jako rodilý Američan!

A. Gillett (LE)

Chcete lépe mluvit i psát, ale také lépe rozumět anglicky? Pak si osvojte idiomatická spojení – slovní skupiny se specifickým, často neočekávaným významem, proto se v jejich užívání i porozumění často chybuje. Tato učebnice v 25 lekcích přináší více než 300 nejužívanějších idiomů a idiomatických spojení současné americké angličtiny, které tvoří součást každodenního hovoru rodilého Američana a jsou hojně používány i v médiích. Formou dialogu, výkladu i českého překladu a v desítkách cvičení vám umožní lépe pochopit jejich význam, procvičit si je a osvojit si jejich správné použití. Samostatným doplňkem této zajímavé a užitečné učebnice je audionahrávka na CD. Učebnice je určena studujícím angličtiny (od mírně pokročilých až po velmi pokročilé), kteří si chtějí zdokonalit svůj ústní i písemný projev.
počet stran: 216
rozměry: A5
učebnice - Audio CD je možno doukoupit zvlášť za cenu 295 Kč
Doporučená cena: 290.00 Kč
Naše cena: 290.00 Kč