Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Vzdělání :
Kniha je ve skupině: : Jazyky a konverzace :

Čeština - stručná mluvnice

Kleker J., Drechslerová J. (IN)

Obsahem publikace je stručný přehled české mluvnice. Zahrnuje vše podstatné z gramatiky - slovní druhy, slovosled, věty jednoduché, souvětí, vyjmenovaná slova, psaní čárek, velkých a malých písmen, kapitolu o slohu. Doplněno vtipnými ilustracemi.
počet stran: 96
rozměry: 148 x 210 mm
Doporučená cena: 169.00 Kč
Naše cena: 129.00 Kč