Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Vzdělání :
Kniha je ve skupině: : Jazyky a konverzace :

Český etymologický slovník

J. Rejzek (LE)

Nový český etymologický slovník pro širší veřejnost se na rozdíl od svých předchůdců věnuje stejnou měrou slovům domácím i cizím a navíc zařazuje i některá dosud opomíjená slova nespisovná. Úsporným, ale hutným způsobem se snaží co nejúplněji postihnout historii slov i jejich etymologické souvislosti. Slovník přináší více než 11 000 základních hesel, přibližně 21 000 odvozených slov a téměř 64 000 odkazů na slova jiných jazyků. Pro snazší orientaci čtenáře je ke slovníku připojen přehled jazyků celého světa a přehled nejdůležitějších hláskových změn od indoevropského prajazyka až k současné češtině.
počet stran: 752
rozměry: A5
Doporučená cena: 699.00 Kč
Naše cena: 699.00 Kč
Tato kniha se už nedá objednat.