Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Zdraví :
Kniha je ve skupině: : Zdraví :

Atlas lidského těla v obrazech

kolektiv autorů (RE)

Tato unikátní obrazová publikace seznamuje čtenáře přehledným a srozumitelným způsobem s lidským tělem a jeho fungováním. Je založena na vysoce kvalitních ilustracích a detailních popiscích obsahujících základní histologii. Na konci každé kapitoly jsou údaje o hlavních onemocněních dané soustavy včetně jejich popisu, symptomů, diagnózy a způsobů léčby. Kniha je opatřena trojí terminologií – kromě latinské nomenklatury zde čtenář nalezne české názvosloví a moderní terminologii, která tvoří mezistupeň mezi názvoslovím latinským a českým.

kompletní obrazový popis lidského těla
systematické členění kapitol podle orgánových soustav
kvalitní barevné ilustrace s rozsáhlým popisným aparátem
mezinárodní standardizované názvosloví, doplněné o „klasické“ české názvosloví a dále o moderní terminologii (tj. mezistupeň mezi názvoslovím latinským a českým)
přehledná tabulka s výčtem a popisem hlavních onemocnění dané soustavy na konci každé kapitoly
přehledná záhlaví pro snazší orientaci
rejstřík onemocnění a obsáhlý rejstřík anatomických pojmů
počet stran: 564
rozměry: 290 x 345 mm
Doporučená cena: 2990.00 Kč
Naše cena: 2390.00 Kč
Tato kniha se už nedá objednat.