Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Vzdělání :
Kniha je ve skupině: : Vědění :

Jména z českých dějin lll.

Krumlowský Felix (BET)

O historii se vzletně říká, že je učitelkou života. Měla by to ale být historie živá ne suché či lehce zpestřené seznamy dat. Co přitom vystihuje jednotlivá dějinná období lépe než osudy konkrétních lidí, kteří se na utváření té které epochy významně podíleli, zejména nejsou-li to osudy fádní, ale kuriózní, barvité. O takovýto živý pohled na českou historii se snaží i třetí, závěrečný díl minisérie Jména z českých dějin, která byste měli znát. Zachycuje její poměrně rozsáhlý úsek od Bílé hory až po vznik samostatného Československá v r. 1918 v němž se prostřídaly údobí temna i epochy kulturního a myšlenkového vzedmutí. Protože tok času nás posunul do novověku, větší podíl v tomto dílu si vydobyly postavy z kulturní sféry, zahrnující vědu i umění. Hlavní důraz však autor při výběru kladl na profesní pestrost, aby tak v plné šíři a hloubce demonstroval, jak vzniká pokrok a tvoří se dějiny. Spolu s ním věříme, že v osudech a díle některé z magického počtu 111 uvedených osobností najdete inspiraci či poučení.
počet stran: 360
rozměry: 140 x 200 mm
Doporučená cena: 229.00 Kč
Naše cena: 99.00 Kč
Tato kniha se už nedá objednat.