Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Vzdělání :
Kniha je ve skupině: : Jazyky a konverzace :

Angličtina stručná mluvnice

(IN)

Obsahem publikace je stručný přehled anglické mluvnice. Zahrnuje vše podstatné z gramatiky - slovní druhy, slovosled, věty jednoduché, nepravidelná a frázová slovesa, souvětí a množství příkladů ve větách atd. Kniha je zpestřena drobnými vtipnými ilustracemi.
počet stran: 84
rozměry: 210 x 150 mm
Doporučená cena: 169.00 Kč
Naše cena: 129.00 Kč