Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Vzdělání :
Kniha je ve skupině: : Jazyky a konverzace :

Angličtina - komplexní rychlokurs pro samouky

(LE)

Jedinečný komplet učebnice, audionahrávek a interaktivního učitele zastoupeného počítačovým výukovým programem je určen začátečníkům až středně pokročilým. Komplet poskytuje důkladné osvěžení, utřídění, upevnění a rozvíjení znalostí angličtiny. Svého uživatele spolehlivě dovede až na úroveň pokročilý, respektive „samostatný uživatel cizího jazyka“ podle doporučení Rady Evropy.Učebnice Angličtina (nejen) pro samouky se vyznačuje promyšlenou, metodicky dokonalou koncepcí. Veškerá učební látka je tu nejen záměrně prezentována v malých a neustále procvičovaných dávkách, ale sama struktura každé lekce vás přirozeně vede od prvních dialogů nebo textů až k závěrečným souhrnným cvičením. Učebnici doprovázejí dvě audio CD s nahrávkami hlavních textů, dialogů a všech výslovnostních a poslechových cvičení.Součástí kompletu je dále počítačový program Talk to Me, jehož hlavní síla spočívá v interaktivním nácviku výslovnosti a pohotového aktivního vyjadřování. Program vás vtáhne do běžných, každodenních situací a pomůže vám, abyste si bez ostychu nacvičili reakce v rozhovoru s rodilými mluvčími. Program vás dále podpoří při upevňování a rozvoji slovní zásoby a základních znalostí mluvnice.Do kompletu je vložena metodická příručka, která radí, jak si počínat, aby učení s kompletem bylo co nejefektivnější.Jak v učebnici, tak v počítačovém programu je začleněn propracovaný systém hodnocení vašich znalostí. Učebnice jednak nabízí v závěru každé lekce test a hodnocení získaných znalostí, jednak s vámi po každé páté lekci v oddíle Opakování zopakuje veškerou probranou látku. Program zase pečlivě zaznamenává vaše výkony, průběžně je vyhodnocuje a upozorňuje na případná slabší místa.Komplet je vynikající pomůckou pro začátečníky a středně pokročilé, kteří se učí anglicky sami nebo s učitelem.
počet stran: 0
rozměry:
učebnice, 2 audio CD, CD-ROM
Doporučená cena: 999.00 Kč
Naše cena: 999.00 Kč