Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Vzdělání :
Kniha je ve skupině: : Jazyky a konverzace :

Anglicko český a česko anglický studentský slovník

B.Hodek a kolektiv autorů (LE)

Oboustranný slovník minimálních rozměrů obsahuje celkem 107000 výrazů z běžně používané anglické a české slovní zásoby. Hesla jsou přehledně uspořádána a podávají základní gramatický popis, stylové a významové charakteristiky, oborové učení a aktualizovaný přepis výslovnosti. Významy a způsoby užití výrazů jsou dokumentovány na četných příkladech. V přílohách jsou pasáže, jak mluvnické, tak informační. Gramatický přehled poskytuje koncentrované informace o fungování a tvarech slov v komunikačním procesu. Informační přehled nabízí znalostní informace z určitých oborů i běžného života(např. způsob číselného vyjadřování v matematice oproti nápisům, které denně vidíme na ulici).
počet stran: 736
rozměry: 86 x 115 mm
Doporučená cena: 145.00 Kč
Naše cena: 80.00 Kč
Tato kniha se už nedá objednat.