Knihy Novota

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou platné od 24. května 2018 a vztahují se na uzavírání kupních smluv mezi dodavatelem (prodávajícím) a spotřebitelem (kupujícím) prostřednictvím on-line služby - elektronického obchodu provozovaného na internetových stránkách www.knihynovotna.cz internetový obchod. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Internetový obchod má působnost pouze v rámci České republiky.

Zásilky zasíláme pouze Českou poštou.

 

Slovensko -  www.zasilkovna.cz

pouze určená výdejní místa, nutno uvést do poznámky při objednávce

platba přes účet, č.ú. 670100-2207580195/6210   IBAN:CZ73 6210 6701 0022 0758 0195  BIC: BREXCZPPXXX

platba pouze v CZK, veškeré náklady bank hradí odesílatel (dispozice OUR)

poštovné 100,- Kč

 Údaje o dodavateli:
Milada Novotná
se sídlem: Ke Karlovu 12, 120 00 Praha 2
IČ: 17008603 DIČ: CZ535807229


Číslo účtu: 670100-2207580195/6210
Další kontaktní údaje:
E-mail: knihynovotna@centrum.czVymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, podle občanského zákoníku, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
 • Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Spotřebitel/kupující – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Vznik kupní smlouvy – Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a kupní smlouva je uzavřena momentem objednání zboží v internetovém obchodě knižního velkoobchodu. Od tohoto momentu mezi prodávajícím a kupujícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 • Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za toto zboží, včetně dalších poplatků(poštovné, balné, dobírka) uvedených v závazné objednávce.
 • Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, kde je zadaná doručující adresa pochybná, o tomto neprodleně zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
 • Pokud kupující opakovaně neodebere objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek pozastavit, popřípadě úplně zrušit, o tomto neprodleně zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
 • Závazné potvrzení objednávky vzniká automaticky vygenerovanou odpovědí na zaslanou objednávku.
Objednávka a storno objednávky

 • Hledání v katalogu internetového obchodu lze provádět bez nutnosti registrace. Jednoduchá registrace je vyžadována při nákupu.
 • Přijetí objednávky potvrzujeme obratem automaticky vygenerovanou odpovědí na vámi zadanou kontaktní elektronickou adresu.
 • Storno objednávky můžete provést prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu knihynovotna@centrum.cz do předání dodávky České poště.


Dodací podmínky

 • Po námi zpracované a potvrzené(popřípadě uhrazené částce)objednávce expedujeme zboží, které je skladem nejpozději do 5 pracovních dnů.
 • V ostatních případech do 10. pracovních dnů.
 • V zásilce obdržíte doklad o koupi zboží.
 • Úplný daňový doklad/fakturu vám k zásilce vystavíme, uvedete-li řádné údaje potřebné pro vystavení tohoto dokladu.


Platební podmínky

 • Ceny jsou platné v době objednávky.
 • Ceny jsou uvedeny v Kč včetně sazby DPH 10% DPH 15% nebo DPH 21%.
 • Poštovné:
  • Česká pošta a.s. - při platbě na dobírku (platba až při převzetí) - poštovné 135,- Kč
  • Česká pošta a.s. - při platbě předem na účet - poštovné 95,- Kč
  • Obchodní zástupce - vybrané regiony 0,- kč
  • nad 3000,- kč 0,- kč
 • Náklady na přepravu v případě odstoupení od kupní smlouvy nehradíme.
 • Náklady na přepravu hradíme v případě uznané reklamace.


Převzetí zboží

 • Zboží je zasíláno na dobírku – převzetí se uskutečňuje prostřednictvím doručení pouze Českou poštou.
 • Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu České pošty.
 • V případě poškození vnějšího obalu zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte nás na e-mailu:knihynovotna@centrum.cz.
 • V případě, že zboží uvnitř zásilky, která při převzetí od přepravce nejevilo známky poškození, bylo poškozeno, kontaktujte nás neprodleně na e-mailu: knihynovotna@centrum.cz.


Reklamace

 • Při uplatnění reklamace vám doporučujeme dodat nabývací doklady vztahující se k reklamovanému zboží, jako je doklad o koupi (účtenka nebo faktura/daňový doklad). Při uplatnění reklamace zasláním přijmeme takovou zásilku pouze ve formě cenného balíku, nikoliv dobírkou.
 • Reklamaci řešíme ihned po obdržení reklamovaného zboží – zpravidla výměnou obratem. V případě sporné reklamace rozhodneme do 5. pracovních dnů, a pokud není dohodnuto písemnou formou jinak, vyřídíme reklamaci do 30 dnů od uplatnění vaší reklamace.
 • Náklady na přepravu v případě uznané reklamace hradí prodávající.
Odstoupení od smlouvy

 • Odstoupit od kupní smlouvy (bez uvedení důvodu a bez sankce) lze do 14 dnů od převzetí předmětu objednávky v rámci kupní smlouvy uzavřené na dálku (pomocí internetu). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, nestačí pouze zaslat zboží bez formálního odstoupení od smlouvy. Upozorňujeme, že takto nelze řešit případnou reklamaci vadného zboží – viz kapitolu o reklamaci a odpovědnosti za vady.
 • Zboží můžete vrátit zasláním formou cenného balíku, nikoliv dobírkou.
 • Vrácení kupní ceny za zboží provádíme bankovním převodem na vámi uvedený účet.
 • Peníze vrátíme do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.
 • Náklady za přepravu v případě odstoupení od kupní smlouvy nevracíme.
 • Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na zboží vyjmenované v § 53, odst. 8 Občanského zákoníku:
  - na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
  - na dodávku novin, periodik a časopisů.
 • Zboží lze vrátit v případě, pokud není dodáno podle přání zákazníka, nejeví známky poškození a jsou-li dodány veškeré nabývací doklady vztahující se k vrácenému zboží, jako je doklad o koupi (účtenka nebo faktura/daňový doklad).


Ochrana osobních údajů

 • Právním základem použití a zpracování osobních údajů je v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a dodání zboží zákazníkovi článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zpracováváme následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa. Poskytnutá data slouží pouze k řádnému zpracování a vyřízení vaší objednávky a nebudou poskytována jinému subjektu než zpracovateli. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Na písemnou žádost kupujícího je prodávající povinen údaje o tomto kupujícím vymazat z databáze zákazníků. Osobní údaje jsou zpracovávány během období plnění smlouvy o koupi zboží a během plynutí záruční lhůty na dodané zboží.